Trygghet i arbetslivet för unga personer med funktionsnedsättning

Skriftlig fråga 2010/11:544 av Haddad, Roger (FP)

Haddad, Roger (FP)

den 24 maj

Fråga

2010/11:544 Trygghet i arbetslivet för unga personer med funktionsnedsättning

av Roger Haddad (FP)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Regeringen har tidigare i en näraliggande fråga förklarat vilka ambitioner man har när det gäller insatser mot ungdomsarbetslösheten och man meddelade också att man aviserar en utredning kring situationen för unga med funktionsnedsättning, parternas ansvar och resurser till Samhall AB.

Det har uppstått ett antal frågeställningar kring unga som har en riktig anställning med lönebidrag på ett företag. I detta skede upphör därmed eventuella bidrag och ersättningar från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

Det finns dock ungdomar som riskerar, precis som andra anställda, att sägas upp – av olika skäl – från sin arbetsplats. För de flesta är det ersättning via a-kassan som blir aktuell. När det gäller unga med funktionsnedsättning kan det krävas ett starkare ekonomiskt skyddsnät vid uppsägningar, exempelvis att man har ett slags garanti eller dylikt att komma tillbaka till Försäkringskassan, för att åter få en aktivitetsersättning eller liknande.

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta så att inte unga med funktionsnedsättning faller mellan stolarna vid eventuell uppsägning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-24 Anmäld: 2011-05-30 Besvarad: 2011-06-01 Svar anmält: 2011-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-01)