Migrationsmyndigheternas kompetens

Skriftlig fråga 2010/11:542 av Kakabaveh, Amineh (V)

Kakabaveh, Amineh (V)

den 20 maj

Fråga

2010/11:542 Migrationsmyndigheternas kompetens

av Amineh Kakabaveh (V)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Det är med förundran som jag följt svenska migrationsmyndigheter som Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas verksamhet. Utgångspunkten för dessa myndigheters verksamhet grundar sig på en djup misstro mot asylsökande – en misstro som kan leda till att migrationsmyndigheternas legitimitet ifrågasätts. Det finns stora brister i kunskaperna hos myndigheterna om asylsökandes ursprungsländer och tillhörighet i regimkritiska organisationer.

Det har vid flera tillfällen hänt att asylsökande i sista stund undgått att bli avvisade till tortyr och död i till exempel Iran. Det har inte sällan inträffat att enskilda personer eller organisationer tagit sig an asylsökandes ärenden och upplyst myndigheter och domstolar om de verkliga förhållandena så att deras rätt till asyl kunnat tillgodoses. Om migrationsmyndigheterna i dessa fall från början hade haft tillfredsställande kompetens skulle inte detta ha inträffat. Tyvärr uppstår det ofta situationer då myndigheterna tvingas ändra sina beslut efter att enskilda personer och organisationer ingripit och försett myndigheterna med information och bättre beslutsunderlag. Detta torde vara ett tecken på att det krävs en kompetenshöjning hos svenska migrationsmyndigheter.

Jag vill fråga statsrådet:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att förbättra landkompetensen hos svenska migrationsmyndigheter och på så sätt stärka rättssäkerheten i asylprocessen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-20 Anmäld: 2011-05-20 Svar anmält: 2011-06-01 Besvarad: 2011-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-01)