Tillsättande av en sanningskommission

Skriftlig fråga 2010/11:541 av Olsson, Lena (V)

Olsson, Lena (V)

den 20 maj

Fråga

2010/11:541 Tillsättande av en sanningskommission

av Lena Olsson (V)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Det har på senare tid förekommit omfattande rapportering i medierna om att kungen och hans närmaste vänner haft kontakter i grovt kriminella kretsar. Om detta skulle vara sant finns det stora risker att kungen skulle kunna bli föremål för utpressning. Då kungen är ordförande i Utrikesnämnden skulle det i så fall kunna vara ett hot mot rikets säkerhet. Mot den bakgrunden vore det lämpligt att kungen tog en timeout i Utrikesnämnden och att en sanningskommission tillsattes för att utreda vad som är sant.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga om statministern är beredd att tillsätta en sanningskommission.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-20 Anmäld: 2011-05-20 Besvarad: 2011-06-01 Svar anmält: 2011-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-01)