Obligatorisk riskutbildning

Skriftlig fråga 2010/11:539 av Larsson, Lars Mejern (S)

Larsson, Lars Mejern (S)

den 20 maj

Fråga

2010/11:539 Obligatorisk riskutbildning

av Lars Mejern Larsson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Trafikverket och Transportstyrelsen föreslår regeringen att det införs krav på vinterdäck för tunga fordons drivaxel. Bakgrunden till förslaget är att man vill minska olyckor och trafikstörningar där tunga fordon är inblandade. Under vintern har en betydande andel tunga fordon varit inblandade i olyckor och störningar ofta med långvariga och komplicerade bärgningar som följd.

Kan denna åtgärd medverka till att minska olyckor med tunga fordons inblandning i olyckor är det mycket positivt. En annan viktig åtgärd är att en obligatorisk riskutbildning införs för de som ska ta körkort med behörigheten C och D. Vid samtal med företrädare för landets trafikövningsplatser framkom att vid fortbildning av yrkesförare, som sker på frivillig basis, framförs ofta att riskutbildning – halkkörning – skulle ligga med som ett obligatorium för behörigheterna C och D. Jag har också ställt frågan om det är möjligt att genomföra sådan riskutbildning med tunga fordon på trafikövningsplatserna och då fått ett positivt besked. Naturligtvis ska denna riskutbildning vara en påbyggnad av riskutbildning B och då med tonvikt på tunga fordons uppträdande på halt väglag vid jämförelse med personbil samt hur en liten hastighetsökning förändrar bromssträckans längd och krockvåldet.

Noteras kan att våra nordiska grannländer har sådan riskutbildning för C och D sedan många år tillbaka.

Min fråga nu är om statsrådet vill medverka till att en obligatorisk riskutbildning införs även för körkortsbehörigheterna C och D.

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2011-05-20 Inlämnad: 2011-05-20 Besvarad: 2011-05-25 Svar anmält: 2011-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-05-25)