Det nationella ansvaret för den fotografiska bilden

Skriftlig fråga 2010/11:538 av Högman, Berit (S)

Högman, Berit (S)

den 19 maj

Fråga

2010/11:538 Det nationella ansvaret för den fotografiska bilden

av Berit Högman (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Vi lever i en digitaliserad värld, men historien får inte glömmas bort. Risken är stor att så är fallet när vi i dag kan konstatera att ingen institution eller myndighet har en uttalad roll att hävda fotografins särart eller dess historiska roll som den moderna historiens främsta uttolkare och berättare.

Nordiska museet har tidigare haft ett ansvar, men fotosekretariatet lades ned vintern 2011. I dag anser sig varken Moderna Museet eller Nordiska museet ha resurser att ansvara för hela det fotografiska fältet, vilket ställer en hel rad frågor.

Var och av vem bedrivs mer avancerad fotohistorisk forskning och utbildning?

Vem ska bära ansvaret för att tillvarata fotografiska samlingar av hög kvalitet?

Många betydande fotografers livsverk väntar på att tas om hand. En kartläggning och utvärdering av vad som ska samlas måste göras på nationell nivå.

Min fråga till kultur- och idrottsministern blir därför:

Är kultur- och idrottsministern beredd att initiera en utredning för att ge svar på dessa frågor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-19 Anmäld: 2011-05-19 Besvarad: 2011-05-25 Svar anmält: 2011-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-05-25)