Folkbokföringen

Skriftlig fråga 2010/11:537 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 19 maj

Fråga

2010/11:537 Folkbokföringen

av Anders Karlsson (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Folkbokföringsutredningen lade i september 2009 fram sitt slutbetänkande, Folkbokföringen (SOU 2009:75). Ett av de mer genomgripande förslagen är att folkbokföringen ska bryta det historiska sambandet med Svenska kyrkans församlingsindelning. En ny indelning utifrån distrikt ska göras av Lantmäteriverket. Distriktens geografiska utformning skulle utgå från församlingsindelningen 1999/2000 medan distriktens namn, enligt utredningen, särskilt borde utredas av Lantmäteriverket i samråd med andra myndigheter och organisationer. Om så sker är mig okänt.

Frågor har kommit från aktiva i Svenska kyrkan om hur detta arbete fortskrider. Svenska kyrkans problem, som den kan dela med flera samfund, är att det tar ett par år att utveckla ett system som gör att de kan leva upp till Skatteverkets krav för att få deras hjälp med uppbörden av kyrkoavgiften om folkbokföringsgrunden ändras. Kyrkoavgiften är givetvis väsentlig för Svenska kyrkans finansiering. Svenska kyrkan och andra samfund behöver tid för sitt anpassningsarbete och behöver därför kunna följa hur arbetet i frågan framskrider samt veta när propositionen kommer.

Hur fortskrider arbetet och vilka kontakter har upprättats med exempelvis Svenska kyrkan kring ny folkbokföringsindelning och namngivning av de nya distrikten, och avser statsrådet att ta något initiativ i sammanhanget?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-19 Anmäld: 2011-05-19 Besvarad: 2011-05-25 Svar anmält: 2011-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-05-25)