Oläsbar text på matförpackningar

Skriftlig fråga 2010/11:530 av Palm, Veronica (S)

Palm, Veronica (S)

den 18 maj

Fråga

2010/11:530 Oläsbar text på matförpackningar

av Veronica Palm (S)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

Som konsument tycker de flesta av oss att det är viktigt att veta näringsinnehåll och kunna jämföra olika varors sockermängd. Som mamma till en laktosintolerant sjuåring vet jag hur viktigt det är att lätt kunna få reda på hela innehållet i en vara och inte behöva ägna lång tid med letande och läsglasögon när man veckohandlar med barnen.

Sveriges konsumenter och Konsumentföreningen Stockholm har granskat matförpackningar och deras informationstext. De finner att informationen många gånger är för liten och svårläst och menar att det kan utgöra en direkt fara för allergiker, samt att flera matförpackningar strider mot gällande regelverk.

Med anledning av ovanstående och av granskningen gjord av Sveriges konsumenter och Konsumentföreningen Stockholm vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta för att säkerställa att texten på matförpackningar är läsbar.

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2011-05-18 Inlämnad: 2011-05-18 Besvarad: 2011-05-25 Svar anmält: 2011-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-05-25)