Frizon för de kristna i Irak

Skriftlig fråga 2010/11:53 av Kerimo, Yilmaz (S)

Kerimo, Yilmaz (S)

den 10 november

Fråga

2010/11:53 Frizon för de kristna i Irak

av Yilmaz Kerimo (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Det är oerhört akut och angeläget att Sverige via FN uppmärksammar den svåra situationen för assyrier/syrianer/kaldéer i hela Mellanöstern. Särskilt hemsk är situationen i Irak där kristna länge har varit utsatta för förföljelse. Terrorn mot kristna har trappats upp ytterligare efter USA:s ockupation av Irak. Stora områden har helt tömts på kristna. Den värsta dagen hittills var den 31 oktober i år då ett femtiotal oskyldiga kristna massakrerades i sin kyrka.

Jag har gång på gång motionerat och frågat Carl Bildt om vad ministern tar för initiativ för de kristnas situation i Irak. Men inget händer. Även om jag vet att frågan är komplicerad är den här totala handlingsförlamningen helt oacceptabel. Här kommer därför ännu ett konkret förslag som jag även har lagt fram i en motion i oktober 2010 – jag vill att Sverige tar initiativ till en kommission med syfte att de kristna assyrierna/syrianerna/kaldéerna erbjuds en frizon under FN:s överinseende.

Min fråga till utrikesministern är:

Avser utrikesministern att ta initiativ till en kommission med syfte att de kristna assyrierna/syrianerna/kaldéerna ska få en frizon i Irak under FN:s överinseende?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-10 Anmäld: 2010-11-11 Besvarad: 2010-11-16 Svar anmält: 2010-11-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-16)