Egenkapitalbevis för sparbanker

Skriftlig fråga 2010/11:528 av Andersson, Ulla (V)

Andersson, Ulla (V)

den 18 maj

Fråga

2010/11:528 Egenkapitalbevis för sparbanker

av Ulla Andersson (V)

till statsrådet Peter Norman (M)

Vänsterpartiet har under en längre tid drivit frågan om egenkapitalbevis för sparbanker. Glädjande nog tillsatte dåvarande statsrådet Odell en utredning inom Finansdepartementet efter en interpellationsdebatt i frågan med mig.

Utredningen skulle presenteras i början av 2011. Statsrådet Norman har senare sagt att frågan inte kunnat prioriteras eftersom EU har intensifierat arbetet med kreditregleringar så att departementet har haft för mycket att göra.

Nu har det gått ytterligare två månader och därför vill jag fråga statsrådet Peter Norman:

Avser statsrådet att presentera utredningen och i så fall när?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-18 Anmäld: 2011-05-18 Besvarad: 2011-05-25 Svar anmält: 2011-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-05-25)