Rätten till sjukpenning och föräldrapenning vid resa utomlands

Skriftlig fråga 2010/11:526 av Hallengren, Lena (S)

Hallengren, Lena (S)

den 16 maj

Fråga

2010/11:526 Rätten till sjukpenning och föräldrapenning vid resa utomlands

av Lena Hallengren (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Nyligen redovisades att rätten till sjukpenning och föräldrapenning är oklar för den som blir sjuk i ett land utanför EU, EES-länderna och Schweiz.

En person som blev akut sjuk under en resa i Chile med sin dotter får inte någon ersättning alls. Den föräldrapenning han redan beviljats drogs in i efterhand eftersom Försäkringskassan anser att han var för sjuk för att ta hand om dottern när han blev sjuk utomlands. Sjukpenningen nekades för att han var på resa utomlands och inte skulle ha arbetat för en svensk arbetsgivare under den aktuella tiden.

Resultatet av detta är att den som är på resa och har föräldrapenning men blir sjuk under resan nekas ekonomisk ersättning över huvud taget.

Försäkringskassan bekräftar problematiken. Exemplet fäster uppmärksamheten på att reglerna för olika system är svårtolkade och kan leda till uppenbart oskäliga konsekvenser och stora ekonomiska skador för enskilda individer.

Med anledning av att regelverket har sådana brister vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att komma till rätta med bristerna i nuvarande regelverk kring sjukpenning och föräldrapenning vid resor utomlands?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-16 Anmäld: 2011-05-17 Besvarad: 2011-05-25 Svar anmält: 2011-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-05-25)