Företagsfrämjande åtgärder

Skriftlig fråga 2010/11:520 av Åsling, Per (C)

Åsling, Per (C)

den 16 maj

Fråga

2010/11:520 Företagsfrämjande åtgärder

av Per Åsling (C)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Det är ingen överdrift att hävda att de svenska små och medelstora företagen bär upp den svenska ekonomin och sysselsättningen. Mer än två tredjedelar av alla anställda i privat näringsverksamhet arbetar i små och medelstora företag. Räknar man in alla anställda, inklusive den offentliga sektorn, står de små och medelstora företagen för drygt hälften av alla anställningar. Knappt en tredjedel av det svenska exportvärdet kommer från småföretag.

Företagen finns inom alla sektorer, med en tydlig tyngdpunkt inom tjänstesektorn, där två tredjedelar av alla företag är verksamma. I den moderna tjänsteekonomin kommer småföretagen förmodligen därmed att bli än viktigare.

Att främja företagsamhet är således att främja hela den svenska sysselsättningen och ekonomin. Det är därmed en uppgift som inte bör isoleras till näringsdepartementet, utan som bör vara en prioriterad fråga i hela regeringens arbete, inom alla departement. Genom regeringens förtjänstfulla arbete har en bra makroekonomisk grund lagts för företagande genom sunda statsfinanser, sänkta skatter på arbete, RUT- och ROT-avdrag och förenklade regler. Det arbetet bör de kommande åren förstärkas genom att främjande av företagsamhet görs till en prioriterad fråga för regeringens samlade arbete.

Mot denna bakgrund vill jag fråga vilka åtgärder landsbygdsministern avser att vidta för att främja ett diversifierat näringsliv på den svenska landsbygden.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-16 Anmäld: 2011-05-17 Besvarad: 2011-05-25 Svar anmält: 2011-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-05-25)