Det statliga ansvaret vid bevarandet av viktiga kulturarvs samlingar

Skriftlig fråga 2010/11:514 av From, Isak (S)

From, Isak (S)

den 13 maj

Fråga

2010/11:514 Det statliga ansvaret vid bevarandet av viktiga kulturarvs samlingar

av Isak From (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Under det senaste decenniet har bevarandefrågan varit en av många viktiga frågor för det svenska försvaret, och för de centrala militära museerna hur utgången militär materiel och de nedlagda förbandens historia skulle bevaras för eftervärlden då allt färre förband finns kvar att förvalta arvet. I december 2007 fattades ett riksdagsbeslut som säkerställer 30 miljoner kronor årligen som stöd till 23 utvalda museianläggningar med militär inriktning i hela landet. Ett krav var att museerna ska vara av nationellt intresse. Statens försvarshistoriska museer (SFHM) och Statens maritima museer (SMM) stöder museianläggningarnas driftkostnader.

 I juni 2010 tog VFM AB över driften av Vaxholms fästnings museum från försvarsmakten. VFM AB är inget museum i traditionell mening utan ett museidriftsbolag, ägt av två kommersiella företag tillsammans med museets vänförening. Staten ger ekonomiskt bidrag till verksamheten, äger och förvaltar Kastellet där museet är inrymt och ansvarar för samlingarna som visas. Det är dock det privata bolaget som ansvarar för museiverksamheten. Formen har i dag ingen motsvarighet i Sverige och många frågor har inte lösts och en del frågor har fått lösas allt eftersom de dykt upp.

Min fråga till kultur- och idrottsministern är:

Hur avser kultur- och idrottsministern att säkerställa ansvaret för samlingarna mellan staten och aktiebolaget så att oklarheter vid eventuella skador och förluster av museiföremålen undviks?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-13 Anmäld: 2011-05-17 Besvarad: 2011-05-18 Svar anmält: 2011-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-05-18)