Särskild myndighet för att utreda poliser som misstänks för brott

Skriftlig fråga 2010/11:512 av Olsson, Lena (V)

Olsson, Lena (V)

den 12 maj

Fråga

2010/11:512 Särskild myndighet för att utreda poliser som misstänks för brott

av Lena Olsson (V)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Att människor har förtroende för polisen är en mycket viktig del av rättssamhället. Utan allmänhetens förtroende försvåras polisens jobb och dessutom riskerar människors trygghetskänsla att minska. Att en polis som misstänks för brott utreds inom den egna organisationen minskar möjligheten till att upprätthålla detta förtroende.

Debatten om att inrätta en fristående myndighet för att utreda poliser som misstänks för brott har pågått under många år. Fler och fler debattörer inom rättsväsendet liksom många partier i Sveriges riksdag ansluter sig till åsikten att inrättandet av en sådan myndighet är nödvändig. Flera nedlagda förundersökningar gällande poliser liksom friande domar har under den senaste tiden också visat på detta behov då dessa lett till en stor debatt i såväl medier som bland allmänheten.

Vänsterpartiet vill inte riskera att förtroendet för polisen ytterligare urholkas och anser att behovet av en fristående myndighet brådskar.

Min fråga till justitieministern är därför:

Avser justitieministern att vidta några åtgärder för att inrätta en fristående myndighet för utredningar av poliser som misstänks för brott?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-12 Anmäld: 2011-05-12 Besvarad: 2011-05-18 Svar anmält: 2011-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-05-18)