Handledning inom polisen

Skriftlig fråga 2010/11:511 av Olsson, Lena (V)

Olsson, Lena (V)

den 12 maj

Fråga

2010/11:511 Handledning inom polisen

av Lena Olsson (V)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Under den senaste tiden har det kommit oroväckande många rapporter om poliser som misstänkts och dömts för olika typer av våldsbrott. Inte sällan har det handlat om våld i den egna relationen.

Det är så klart förödande för de enskilda som drabbas, såväl offret som förövaren. Samtidigt kommer vittnesmål från enskilda poliser om att det fortfarande förekommer en machokultur och en våldsbejakande inställning i vissa kretsar inom polisen.

Det görs mycket förebyggande och aktivt arbete för att komma till rätta med dessa saker inom polisen, men det finns mer att göra för att förbättra arbetsmiljön. År 2006 beslöt exempelvis riksdagen att polisen ska införa handledning på reguljär basis. Detta är ett sätt att komma till rätta med känslor och attityder som inte hör hemma inom kåren. Detta uppdrag har ännu inte genomförts.

Min fråga till justitieministern är därför:

Avser justitieministern att följa upp riksdagens beslut om obligatorisk handledning för poliser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-12 Anmäld: 2011-05-12 Besvarad: 2011-05-18 Svar anmält: 2011-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-05-18)