Prioritering inom vården

Skriftlig fråga 2010/11:510 av Olofsson, Eva (V)

Olofsson, Eva (V)

den 12 maj

Fråga

2010/11:510 Prioritering inom vården

av Eva Olofsson (V)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

I Sveriges riksdag har vi länge varit överens om att vård ska fördelas efter behov. Starka indikatorer tyder nu på att regeringens politik leder till motsatsen, inte bara vad gäller primärvård utan även vad gäller mer krävande vård på våra sjukhus. Orsaken till detta är att sjukhusen är mer måna om att beta av kön för att komma åt regeringens kömiljard än att prioritera de mest sjuka.

I medierna rapporteras att läkare börjat protestera mot att ”behandla vaglar” i stället för allvarligt sjuka diabetespatienter eller patienter med grön starr. Båda är sjukdomar som kan leda till mycket allvarliga konsekvenser. En av orsakerna är att kömiljarden bara tar hänsyn till förstagångsbesök, vilket innebär att kroniskt sjuka åsidosätts.

Regeringen har tidigare sagt att man vill invänta en rapport från Socialstyrelsen som ska presenteras om ett år. Jag anser att riskerna för allvarligt och kroniskt sjuka patienter är alltför allvarliga för att kunna invänta denna rapport.

Därför vill jag fråga socialministern:

Avser socialministern att vidta åtgärder för att se till att riksdagens fastslagna mål om prioritering inom vården kommer i första rummet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-12 Anmäld: 2011-05-12 Besvarad: 2011-05-18 Svar anmält: 2011-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-05-18)