Funktionshindrades möjligheter att få arbete på statliga företag

Skriftlig fråga 2010/11:508 av Nilsson, Kerstin (S)

Nilsson, Kerstin (S)

den 12 maj

Fråga

2010/11:508 Funktionshindrades möjligheter att få arbete på statliga företag

av Kerstin Nilsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Den halva miljon svenskar som har allvarliga funktionshinder har fått svårare att få arbete de senaste tio åren.

Enligt en nyligen presenterad rapport är statliga myndigheter och bolag, på statlig och kommunal nivå, som tidigare var förebilder, nu sämst i landet på att anställa funktionshindrade.

Jag vill därför fråga ministern:

Avser arbetsmarknadsministern att ta några initiativ för att myndigheter och bolag, på statlig och kommunal nivå, ska vara goda förebilder då det gäller att anställa personer med funktionshinder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-12 Anmäld: 2011-05-12 Besvarad: 2011-05-18 Svar anmält: 2011-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-05-18)