Hungerstrejkande flyktingar från Iran

Skriftlig fråga 2010/11:507 av Heydari, Shadiye (S)

Heydari, Shadiye (S)

den 12 maj

Fråga

2010/11:507 Hungerstrejkande flyktingar från Iran

av Shadiye Heydari (S)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Sedan den 1 mars 2011 har iranska papperslösa flyktingar inlett en protestaktion mot svenska myndigheters handläggning av deras ansökan. De samlades först på Smyrnakyrkan i Göteborg och sedan den 1 maj 2011 har de asylsökande inlett en hungerstrejk på Gustav Adolfs torg i Göteborg.

Bland dessa asylsökande finns det personer som sedan 1998 de facto har bott i Sverige. De asylsökande/papperslösa anser sig vara berättigade till rätten för asyl. De papperslösa menar att de både här i Sverige och i hemlandet varit politiskt aktiva och arbetat mot regimen i Iran, och av den anledningen riskerar dödsstraff, fängelse och tortyr om de skickas tillbaka till Iran. Därför kallar de sin manifestation för ”misstro oss inte”! De vänder sig till oss politiker för att bli hörda, deras enda chans är att regeringen agerar och ser över möjligheterna för dem att få stanna i Sverige. Efter tolv år har de hunnit etablera sig i det svenska samhället, skaffat sig arbete och bildat familj. Det här handlar också om barn som är födda och uppvuxna här.

Vi har träffat dessa människor och vi blir mycket berörda av den hopplösa situationen de befinner sig i. Det här är ingen nyhet vare sig för regeringen eller för oss hur Iran behandlar sina medborgare som är regimkritiker. Respekt saknas för demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. Människor fängslas dagligen och många avrättas på grund av sina politiska uppfattningar. Vår uppfattning är att regeringen agerar i frågan, öppnar upp ärendet och låter dessa personer stanna i Sverige på grund av den rådande situationen i Iran, samt att de har bott här sedan 1998.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av det anförda?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-12 Anmäld: 2011-05-12 Besvarad: 2011-05-18 Svar anmält: 2011-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-05-18)