Tingsrätten i Eksjö

Skriftlig fråga 2010/11:503 av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

Petersson i Stockaryd, Helene (S)

den 12 maj

Fråga

2010/11:503 Tingsrätten i Eksjö

av Helene Petersson i Stockaryd (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

I februari besvarade statsrådet en interpellation från mig angående nedläggning av tingsrätten i Eksjö. Statsrådet hänvisade till att det inte fanns något sådant förslag inlämnat till regeringen från Domstolsverket utan enbart en promemoria som Domstolsverket själva tagit fram och som var ute på remiss.

Efter remissbehandlingen har nu Domstolsverket lämnat in ett förslag till regeringen.

Förslaget är det ursprungliga, så någon hänsyn till remissinstansernas svar har inte tagits.

Nu ligger Domstolsverkets förslag på statsrådets bord och statsrådet har det underlag som inte fanns i februari.

Min fråga till justitieministern är:

Vad avser justitieministern att göra för att förhindra att tingsrätten i Eksjö läggs ned?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-12 Anmäld: 2011-05-12 Besvarad: 2011-05-18 Svar anmält: 2011-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-05-18)