Griskris

Skriftlig fråga 2010/11:502 av Ohlsson, Carina (S)

Ohlsson, Carina (S)

den 11 maj

Fråga

2010/11:502 Griskris

av Carina Ohlsson (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Svensk grisnäring är sedan en tid tillbaka i en mycket svår situation. De som har valt att göra stora investeringar för en modern produktion med god djuromsorg har under nuvarande förhållanden med låga avräkningspriser mycket svårt att klara sig.

I Sverige har vi en djurskyddslagstiftning som är världsledande. Det är därför märkligt att kommuner och landsting inte kan hävda dessa regler som en förutsättning vid offentlig upphandling. Därför behöver regelverket för LOU troligtvis förändras, vilket kommer att vara positivt för svensk grisproduktion på sikt. I väntan på dessa förbättringar såsom förändrade upphandlingsregler och ursprungsmärkning oroas grisproducenterna över vikande lönsamhet – eller rättare sagt stora förluster.

Hur avser landsbygdsministern att kunna säkra svensk grisproduktion på kort och lång sikt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-11 Anmäld: 2011-05-11 Besvarad: 2011-05-18 Svar anmält: 2011-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-05-18)