Handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor

Skriftlig fråga 2010/11:50 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 9 november

Fråga

2010/11:50 Handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor

av Carina Hägg (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Regeringen har redogjort för sin syn på hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer ska bekämpas. Handlingsplanen omfattar åtgärder inom olika politikområden som skulle utvecklas och preciseras efter hand. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med en redovisning av hur detta arbete har bedrivits.

Jag förutsätter även att en redovisning kommer att ske över vilka medel som har avsatts. En löpande information till riksdagen om handlingsplanens genomförande och en redovisning till riksdagen av uppföljningens resultat utlovades till 2010. Det är även angeläget att besked om medel efter 2010 klarläggs.

Min fråga till statsrådet Nyamko Sabuni är om hon verkat för att medel avsatts efter 2010 för åtgärder mot mäns våld mot kvinnor och i så fall vilka medel.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-09 Anmäld: 2010-11-10 Besvarad: 2010-11-15 Svar anmält: 2010-11-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-15)