Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Skriftlig fråga 2010/11:48 av Hoff, Hans (S)

Hoff, Hans (S)

den 9 november

Fråga

2010/11:48 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

av Hans Hoff (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i 13 kap. 8 § trafikförordningen. Transportstyrelsen är den myndighet som tar fram föreskrifter på området. Enligt de uppgifter jag fått från handikapporganisationer som DHR Halland, och även kunnat läsa om i medierna, ska Transportstyrelsen i sina senaste föreskrifter framför allt ha gjort det svårare för dem som inte själva kör bilen, och som alltså endast är passagerare, att få parkeringstillstånd.

Enligt Transportstyrelsens direktiv ska passagerare ha ett så omfattande tillsynsbehov att passageraren inte ensam kan invänta föraren medan denne parkerar fordonet. Det talas om att passageraren ska vara värnlös. Detta tolkas av handläggarna i kommunerna som att endast människor som är i permanent behov av hjälp ska beviljas ett parkeringstillstånd. Därmed erhåller inte de som ibland får exempelvis svåra spasmer, eller ibland får epileptiska anfall, något tillstånd. De är så att säga inte värnlösa hela tiden, även om de löper en stor risk att bli det medan föraren parkerar bilen.

Det finns även fall där handikappade förare inte fått tillstånd med motiveringen att de kan gå kortare sträckor med exempelvis kryckor. Dessa avslag har naturligtvis inte tagit hänsyn till att en som går med kryckor svårligen kan bära några kassar samtidigt.

Med anledning av detta vill jag fråga om statsrådet tänker ta något initiativ till att se över de lagar och förordningar som reglerar parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-09 Anmäld: 2010-11-10 Besvarad: 2010-11-17 Svar anmält: 2010-11-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-17)