Hornträsket

Skriftlig fråga 2010/11:47 av Sjöstedt, Jonas (V)

Sjöstedt, Jonas (V)

den 9 november

Fråga

2010/11:47 Hornträsket

av Jonas Sjöstedt (V)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Sjön Hornträsket i Västerbottens län är svårt förorenad. Halterna av olika tungmetaller överskrider vida de fastlagda gränsvärdena. Huvudorsaken till föroreningarna är sannolikt utsläpp från den tidigare verksamheten vid Bolidens stängda Hornträskgruva. Trots åtgärder för att förbättra miljön i sjön är den svårt förorenad. Förr var sjön en god fiskesjö. Hornträskets vatten rinner vidare till vår nationalälv Vindelälven.

Min fråga till miljöminister Andreas Carlgren är:

Vilka initiativ avser miljöministern att ta för att sjöns miljö ska förbättras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-09 Anmäld: 2010-11-10 Besvarad: 2010-11-17 Svar anmält: 2010-11-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-17)