Religiösa minoriteter i Irak

Skriftlig fråga 2010/11:45 av Halef, Robert (KD)

Halef, Robert (KD)

den 9 november

Fråga

2010/11:45 Religiösa minoriteter i Irak

av Robert Halef (KD)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

I Irak har situationen för de religiösa minoriteterna, inte minst de kristna syrianerna, kaldéerna och assyrierna, försämrats det senaste året. Blodbadet i Vår frus befrielsekyrka, då ett femtiotal gudstjänstbesökare dödades, för några veckor sedan är bara ett av flera exempel på dåd som riktar sig mot kristna. Kristna utsätts för mord, kidnappningar och våldtäkter och närmare 70 kyrkor har sedan 2003 attackerats eller bombats med åtskilliga dödade som följd.

Över fem miljoner människor befinner sig i dag på flykt undan våldet i Irak. Hälften av de som flytt, det vill säga två och en halv miljon människor, har tvingast lämna landet. Majoriteten av dessa befinner sig i grannländer som Syrien och Jordanien. En halv miljon av dessa flyktingar utgörs av kristna irakiska syrianer, kaldéer och assyrier. Det är nästan hälften av Iraks kristna befolkning.

Även i flyktinglägren drabbas de kristna flyktingarna av olika slags diskriminering på grund av sin religiösa tillhörighet. Många kristna flyktingar lever under svåra förhållanden och enligt uppgifter har vissa till och med tvingats sälja kroppsorgan för att klara av att försörja familjen.

Många kristna som lämnat Irak har tagit sig till Sverige, inte minst till Södertälje och Skärholmen. Blodbadet i Vår frus befrielsekyrka i Bagdad riskerar att leda till att en större våg kristna lämnar landet. Det verkar uppenbart att den irakiska myndigheten är oförmögen att skydda landets kristna minoriteter.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga utrikesministern:

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta så att Sverige kan bidra till att förbättra säkerhetssituationen för Iraks kristna minoriteter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-09 Anmäld: 2010-11-10 Besvarad: 2010-11-16 Svar anmält: 2010-11-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-16)