Jämställdhet på arbetsmarknaden

Skriftlig fråga 2010/11:39 av Ahlberg, Ann-Christin (S)

Ahlberg, Ann-Christin (S)

den 5 november

Fråga

2010/11:39 Jämställdhet på arbetsmarknaden

av Ann-Christin Ahlberg (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Fortfarande år 2010 är skillnaderna stora mellan kvinnor och män på svensk arbetsmarknad. Kvinnor har oftare ofrivillig deltid än män, arbetar fler timmar obetalt, och har fortfarande lägre lön för likvärdigt arbete.

Många kvinnor får inte möjlighet att försörja sig på sin egen lön. Därmed har kvinnor inte samma makt som män att forma sitt egna liv.

Ett modernt arbetsliv måste innebära att både kvinnor och män kan försörja sig och att de kan förena ett bra arbetsliv med ett bra familjeliv.

Det är viktigt för framtidens stora generationsväxling att det sker en snar förändring.

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att skapa en jämlik arbetsmarknad för både kvinnor och män?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-04 Anmäld: 2010-11-09 Besvarad: 2010-11-10 Svar anmält: 2010-11-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-10)