Regler för studiemedel

Skriftlig fråga 2010/11:36 av Köhler, Katarina (S)

Köhler, Katarina (S)

den 3 november

Fråga

2010/11:36 Regler för studiemedel

av Katarina Köhler (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Nya regler för studiemedel som infördes i somras har inneburit att fyra gånger fler studenter har fått avslag för sina ansökningar om studiemedel jämfört med tidigare år. Detta innebär en katastrof till exempel för många arbetslösa som har tänkt förbättra sin utbildning för att förbättra sin position när de söker jobb. Tyvärr är detta ännu ett exempel på förändringar som har varit viktigare att genomföra snabbt än att man har tagit reda på alla konsekvenser av beslutet.

Nu har enligt tidningsuppgifter regeringen lovat att snabbt se över reglerna, vilket är oerhört viktigt för landets studenter.

Jag vill fråga utbildningsministern om hans planering av tidtabellen för översynen av reglerna för studiemedel – när han har för avsikt att den ska påbörjas, när den ska vara klar och när ett beslut väntas.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-03 Anmäld: 2010-11-03 Besvarad: 2010-11-10 Svar anmält: 2010-11-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-10)