Kristna minoriteter i Turkiet

Skriftlig fråga 2010/11:35 av Haddad, Roger (FP)

Haddad, Roger (FP)

den 3 november

Fråga

2010/11:35 Kristna minoriteter i Turkiet

av Roger Haddad (FP)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Sverige har enskilt och genom Europeiska unionen framfört vikten av demokratiska reformer i Turkiet. Drivkraften ska vara landets strävan att upptas som medlem i EU. För att bli medlem ställs det krav på att man bland annat uppfyller Köpenhamnskriterierna. Det kan inte anses att Turkiet i dag uppfyller dessa, och därmed är landet ännu inte aktuellt som medlem i EU.

En viktig fråga att fortsätta bevaka, i samband med granskningen av Turkiets ansökan, är hur minoriteterna behandlas. I synnerhet gäller detta de kristna minoriteterna i sydöstra Turkiet, i områden som Midyat och Mardin. Mor Gabriel-klostret har också uppmärksammats en hel del i internationella medier. Den turkiska staten har ifrågasatt klostrets placering och vem som äger marken, så för närvarande pågår en domstolsprocess. Sveriges ambassad har under 2008 närvarat vid ett antal rättegångar i detta ärende, men domstolsprocessen har hitintills enbart förhalats och frågan är långt ifrån avgjord. Den 3 november återupptas rättegången i Mor Gabriel-ärendet. De kristna, i sydöstra Turkiet och Mor Gabriel-klostret, bör få den svenska regeringens stöd.

Med anledning av det anförda vill jag fråga om utrikesministern avser att ta nya initiativ för att bidra till att mänskliga fri- och rättigheter, yttrandefrihet och religionsfrihet upprätthålls i Turkiet?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2010-11-03 Inlämnad: 2010-11-03 Besvarad: 2010-11-10 Svar anmält: 2010-11-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-10)