Betalning med kontokort

Skriftlig fråga 2010/11:34 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 3 november

Fråga

2010/11:34 Betalning med kontokort

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

I Växjö drabbades en kund av problem då hon betalade köpet av ett par skor med sitt kontokort. Kortköpet drogs från kontot över 20 gånger vilket resulterade i att 18 000 kronor reserverades för köpet. När kunden upptäckte detta och vände sig till banken fick hon beskedet att det skulle dröja åtta bankdagar innan summan justerades. Kunden kontaktade då medierna för att uppmärksamma problemet och då kunde banken snabbt lösa det hela.

Ur ett konsumentperspektiv är det oroväckande att problemet inte kunde lösas direkt av banken utan inblandning av medierna.

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att förbättra konsumenternas skydd vid betalning med kontokort?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-03 Anmäld: 2010-11-03 Besvarad: 2010-11-10 Svar anmält: 2010-11-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-10)