Behandlingen av asylsökande hbt-personer

Skriftlig fråga 2010/11:3 av Berg, Marianne (V)

Berg, Marianne (V)

den 13 oktober

Fråga

2010/11:3 Behandlingen av asylsökande hbt-personer

av Marianne Berg (V)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Det har kommit till min kännedom att en lesbisk kvinna från Kenya fått avslag på sin ansökan om asyl trots att hon i sitt hemland utsatts för allvarliga hot och hennes partner avlidit till följd av en mordbrand i det gemensamma hemmet.

Kvinnan har nu tvingats gå under jorden i Sverige eftersom hon riskerar sitt liv om hon återvänder till Kenya. Detta fall är dess värre långt ifrån unikt. Upprepade gånger har hbt-personer fått avslag på sina ansökningar om asyl trots att de uppenbarligen uppfyllt lagens krav på att känna ”välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sexuell läggning”.

I stället ägnar sig Migrationsverket i sitt beslut åt spekulationer om vad som kunde ha hänt om kvinnan och hennes nu döda partner inte valt att visa sin sexuella läggning offentligt. Även denna typ av spekulationer är vanligt förekommande i myndighetens hantering av hbt-personers ärenden.

Det är uppenbart att såväl Migrationsverket som Migrationsdomstolen tillämpar en mycket restriktiv tolkning av bestämmelserna om asyl i utlänningslagen.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Tobias Billström:

Vilka åtgärder – exempelvis lagstiftningsvägen – avser statsrådet att vidta för att asylsökande hbt-personer ska få det skydd de enligt svensk lag har rätt till?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-10-13 Anmäld: 2010-10-19 Besvarad: 2010-10-22 Svar anmält: 2010-10-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-10-22)