Stulna hyrbilar

Skriftlig fråga 2010/11:297 av Örnfjäder, Krister (S)

Örnfjäder, Krister (S)

den 11 februari

Fråga

2010/11:297 Stulna hyrbilar

av Krister Örnfjäder (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Hyrbilar som försvinner är ett stort problem. Många företag i biluthyrningsbranschen som drabbas får inte igen sina uthyrda fordon.

Ibland kan dessa bilar ha fångats på tullens kameror när de körts in i andra länder utan att de varit efterlysta. Skälet är enligt uppgift att det som hyrts ut inte kan betraktas som stulet. Det kan då inte stöldanmälas och därmed inte heller efterlysas. Om bilen kunde stöldanmälas så skulle den kunna efterlysas i hela Europa och därmed öka chanserna till återbördande.

Min fråga till justitieministern blir därför:

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att ändra i lagstiftningen så att företag i biluthyrningsbranschen kan stöldanmäla uthyrda fordon?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2011-02-11 Inlämnad: 2011-02-11 Svar anmält: 2011-02-16 Besvarad: 2011-02-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-16)