Livstids fängelse för barn

Skriftlig fråga 2010/11:296 av Olofsson, Eva (V)

Olofsson, Eva (V)

den 11 februari

Fråga

2010/11:296 Livstids fängelse för barn

av Eva Olofsson (V)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

I januari i år ställdes en 13-årig pojke, Jordan Brown, inför rätta i en domstol för vuxna i delstaten Pennsylvania, USA. Pojken var elva år när han anklagades för att ha skjutit ihjäl sin pappas flickvän. Han står åtalad för två mord då offret var gravid i åttonde månaden.

Enligt lagstiftningen i Pennsylvania ska en rättegång som gäller åtal för mord alltid hållas i en vuxendomstol, oavsett den åtalades ålder. Om Jordan Brown åtalas som ”vuxen” och döms för mord riskerar han enligt samma delstats lagstiftning att få livstidsstraff utan möjlighet till benådning. Bland andra Amnesty International har uppmanat amerikanska myndigheter i delstaten Pennsylvania att inte ställa en mordåtalad 13-årig pojke inför rätta i en domstol för vuxna, då det strider mot internationell rätt.

Att ett barn riskerar livstidsstraff utan möjlighet till benådning är i sig upprörande och borde inte kunna inträffa i ett land som ofta framhåller sig självt som progressivt då det gäller mänskliga rättigheter. I dag är dock USA, tillsammans med Somalia, ensamma om att inte ha ratificerat FN:s barnkonvention som förbjuder livstidsstraff utan möjlighet till benådning för barn under 18. Amnesty International hävdar att Jordan Brown är den yngste person man känner till som riskerar att dömas till livstids fängelse, och organisationen påtalar att USA är det enda land i världen som dömer barn till livstid utan benådning och man gör det dessutom regelbundet. Hela 2 500 personer avtjänar i dag livstids fängelse utan benådning i USA för brott de begick innan 18 års ålder. Med anledning av detta vill jag fråga utrikesministern:

Avser utrikesministern att verka för att USA anpassar sina lagar till internationella normer gällande behandlingen av barn anklagade för brott?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-02-11 Anmäld: 2011-02-11 Svar anmält: 2011-02-17 Besvarad: 2011-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-17)