Statliga bolags hantering av alkohol

Skriftlig fråga 2010/11:294 av Andersson, Ulla (V)

Andersson, Ulla (V)

den 11 februari

Fråga

2010/11:294 Statliga bolags hantering av alkohol

av Ulla Andersson (V)

till statsrådet Peter Norman (M)

Nyligen besökte finans- och näringsutskotten det statliga bolaget Svensk Exportkredit. De båda utskotten hanterar just nu Riksrevisionens granskning av bolagets verksamhet. Syftet med besöket var således att ta del av bolagets verksamhet och ställa frågor.

Vid besöket serverades vin redan vid ankomsten. Vinet skulle kunna avnjutas under presentationen, måste tanken ha varit. Det fanns alkoholfritt alternativ, men ändå finner jag det hela absurt. Vi var där i vårt riksdagsuppdrag och blev bjudna på alkohol när vi klev in innanför dörrarna.

Med anledning av ovanstående frågar jag statsrådet Peter Norman följande:

Kommer statsrådet utifrån ovanstående att vidta någon åtgärd för att ändra statliga bolags hantering av alkohol?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-11 Anmäld: 2011-02-11 Svar anmält: 2011-02-16 Besvarad: 2011-02-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-16)