Åtgärder för ökad tolerans i samhället

Skriftlig fråga 2010/11:290 av Haddad, Roger (FP)

Haddad, Roger (FP)

den 10 februari

Fråga

2010/11:290 Åtgärder för ökad tolerans i samhället

av Roger Haddad (FP)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

Myndigheten Forum för levande historia presenterade i höstas en rapport som baserade sig på intervjuer med gymnasielever. Myndigheten hade valt ut ett antal skolor med hjälp av Statiska centralbyrån, SCB, för att få en så pass representativ bild som möjligt. Rapportens fokus ligger på toleransfrågor och hur svenska elever och elever med invandrarbakgrund ser på exempelvis personer med en viss sexuell läggning men också hur man ser på minoriteter som judar och romer. Rapporten försöker även fånga in ungdomarnas hållning till islam.

Undersökningen är intressant, och utan att dra för stora slutsatser är det ändå mycket bekymrande att ungdomar har hög intolerans mot exempelvis islam, men i än högre utsträckning mot romer som dessutom utgör en av Sveriges nationella minoriteter. Underlaget är ett bra diskussionsunderlag för landets skolor men också för oss förtroendevalda i dialogarbetet med våra medborgare, inte minst ungdomar.

Med anledning av rapporten vill jag fråga statsrådet Birgitta Ohlsson vilka åtgärder hon och regeringen avser att vidta, exempelvis i form av vissa satsningar, för att öka toleransen i samhället.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-10 Anmäld: 2011-02-10 Besvarad: 2011-02-16 Svar anmält: 2011-02-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-16)