Snedvridning av konkurrensen mellan värme som framställs inom industrin och i kraftvärmeverk

Skriftlig fråga 2010/11:286 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 9 februari

Fråga

2010/11:286 Snedvridning av konkurrensen mellan värme som framställs inom industrin och i kraftvärmeverk

av Peter Persson (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Från och med den 1 januari 2011 slopades CO2-skatten helt för bränslen som förbrukas i industrianläggningar som omfattas av EU ETS. CO2-skatten för bränslen som förbrukas i kraftvärmeanläggningar inom handelssystemet sänktes från 15 till 7 procent av den generella CO2-skattenivån. Ändringen leder till att en kraftvärmeanläggning som omfattas av EU ETS, och som levererar värme till ett industriföretag, belastas med högre CO2-skatt.

Vilka åtgärder avser närings- och energiministern att vidta för att komma till rätta med denna snedvridning av konkurrensen vid leverans av energi?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-02-09 Anmäld: 2011-02-09 Svar anmält: 2011-02-17 Besvarad: 2011-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-17)