Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättningar

Skriftlig fråga 2010/11:285 av Sjöstedt, Jonas (V)

Sjöstedt, Jonas (V)

den 9 februari

Fråga

2010/11:285 Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättningar

av Jonas Sjöstedt (V)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Rätten till parkeringstillstånd för rörelsehindrade regleras i trafikförordningen, konkretiseras därefter av Transportstyrelsen och tillämpas slutligen i kommunerna. Den 1 augusti 2009 trädde omformulerade föreskrifter från Transportstyrelsen i kraft. Sedan dess har personer som tidigare haft parkeringstillstånd upplevt en mer restriktiv praxis som gjort att man blivit av med sitt tillstånd. Det vittnas om att man nu bara tar hänsyn till förmågan att förflytta sig till fots. Detta har bland annat fått till följd att personer som har svårt att betala parkeringsavgift men som inte har problem att förflytta sig till fots, har blivit av med sitt tillstånd. Andra som har blivit av med tillstånd är familjemedlemmar till personer med funktionsnedsättningar som inte kan lämnas utan tillsyn, där möjligheten att få parkeringstillstånd tidigare har underlättat parkeringssituationer på ett avgörande sätt. I svaret på en tidigare fråga till före detta statsrådet Åsa Torstensson menar man att den praxisförskjutning som skett endast beror på att kommunerna nu är bättre än tidigare på att följa de föreskrifter som finns. Enligt detta resonemang anser regeringen alltså att kommunerna har varit för generösa.

Jag anser att flera av de fall som uppmärksammats i medierna visar på att det behövs förändringar i trafikförordningen. Förordningen och föreskrifterna bör möjliggöra att man har en helhetssyn på situationen för personer med funktionsnedsättningar och deras familjemedlemmar.

Min fråga till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd är:

Avser statsrådet att vidta åtgärder i syfte att förändra trafikförordningens bestämmelser gällande parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-09 Anmäld: 2011-02-09 Besvarad: 2011-02-16 Svar anmält: 2011-02-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-16)