Bistånd till Eritrea

Skriftlig fråga 2010/11:282 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 8 februari

Fråga

2010/11:282 Bistånd till Eritrea

av Carina Hägg (S)

till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Avtalet mellan EU och Eritrea om utvecklingsinsatser åren 2002–2007 omfattade 88 miljoner euro och finansierades precis som i dag genom Europeiska utvecklingsfonden. Biståndet fördelades inom följande områden:

-      återuppbyggnad efter konflikter – 45 miljoner euro

-      demobilisering/återintegrering – 20 miljoner euro

-      transportsektorn – 15 miljoner euro

-      styrelseformerna – 8 miljoner euro.

Landstrategin har följts upp med rapportering och en ny landstrategi. För 2009–2013 har EU avsatt 122 miljoner euro. Det är av värde att få regeringens bedömning av resultatet, bedömning av fortsättning samt om utfallet ligger i linje med biståndsministerns prioritering.

Jag vill därför fråga hur statsrådet bedömer utfallet av EU:s landstrategi för perioden 2009–2013, de avsatta 122 miljonerna euro i utvecklingsstöd, och om hon avser att ta initiativ till publicering av en delutvärdering.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-08 Anmäld: 2011-02-08 Besvarad: 2011-02-16 Svar anmält: 2011-02-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-16)