Piratkopiering

Skriftlig fråga 2010/11:278 av Örnfjäder, Krister (S)

Örnfjäder, Krister (S)

den 3 februari

Fråga

2010/11:278 Piratkopiering

av Krister Örnfjäder (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Piratkopiering är för många svenska företag ett växande problem. Regeringen har sagt att de arbetar för att svenska företag ska växa och utvecklas.

Samtidigt har många företag uppenbara problem med att deras produkter utsätts för piratkopiering. Detta gör att utvecklingsmöjligheterna för företag minskar.

Jag vill därför fråga justitieministern vilka åtgärder hon har för avsikt att vidta för att förhindra förekomsten av piratkopiering riktad mot svenska företag.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-03 Anmäld: 2011-02-04 Besvarad: 2011-02-09 Svar anmält: 2011-02-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-09)