Innovationssamarbete med företag kopplade till israeliska bosättningar

Skriftlig fråga 2010/11:277 av Linde, Hans (V)

Linde, Hans (V)

den 3 februari

Fråga

2010/11:277 Innovationssamarbete med företag kopplade till israeliska bosättningar

av Hans Linde (V)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Den 11–14 januari arrangerades en resa till Israel inom ramen för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, och dess projekt Innovation för tillväxt. På resan deltog Marcus Wallenberg, ordförande SEB, Catharina Håkansson Boman, statssekreterare Näringsdepartementet, Kristina Alsér landshövding i Kronobergs län och Anki Bystedt, departementsråd Näringsdepartementet.

Bland annat träffade man företaget Better Place som har verksamhet i anslutning till illegala israeliska bosättningar. Man träffade även industri- och handelsminister Benjamin Ben Eliezer som anklagats för både krigsbrott och utomrättsliga avrättningar samt Stanley Fischer, Bank of Israels generaldirektör, som är huvudansvarig för den ekonomiska blockaden mot palestinska banker på Gazaremsan.

Utrikesdepartementet uppmanar sedan tidigare svenska företag att iaktta stor försiktighet i kontakt och samarbeten med israeliska företag som är belägna på ockuperat område. EU:s årliga rapport från dess permanenta representanter i Jerusalem föreslår i sin rapport för 2009 att EU bör införa lagstiftning för att hindra olika aktörer att genomföra finansiella transaktioner som kan stödja bosättningar i östra Jerusalem. Trots det stödde Näringsdepartementet en resa som syftade till att fördjupa samarbetet med företag och aktörer som är djupt involverade i både bosättningarna och blockaden mot Gazaremsan. Med anledning av detta vill jag fråga närings- och energiministern:

Vilka initiativ avser närings- och energiministern att ta för att Sverige inte ska bidra till ökat samarbete och utbyte med företag som är involverade i illegala bosättningar i östra Jerusalem och Västbanken?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-03 Anmäld: 2011-02-03 Besvarad: 2011-02-09 Svar anmält: 2011-02-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-09)