Redovisning av förnybar energi vid uppvärmning av småhus

Skriftlig fråga 2010/11:276 av Johnson, Jacob (V)

Johnson, Jacob (V)

den 3 februari

Fråga

2010/11:276 Redovisning av förnybar energi vid uppvärmning av småhus

av Jacob Johnson (V)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Enligt redovisning i rapporten ES 2011:01 Energistatistik för småhus 2009 (Energimyndigheten/SCB) kan man utläsa vilka olika energikällor som småhusen i landet använde 2009. Användningen fördelades enligt rapporten på de huvudsakliga energikällorna: el 42 procent, biobränsle 38 procent och fjärrvärme 14 procent.

I elvärmen ingår energin till värmepumpar. Dock redovisas ej den så kallade frivärmen från olika naturvärmekällor som till exempel berg, vatten eller luft. Eftersom frivärmen är en till två gånger större än vad värmepumpen förbrukar så är det en betydande värmetillförsel av förnybar energi som ej redovisas. Detta trots att frivärmen ska redovisas till EU som en del av den förnybara energin.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga närings- och energiminister Maud Olofsson:

Avser närings- och energiministern att ta något initiativ så att berörda myndigheter i sin redovisning av användning av förnybar energi uppfyller EU:s krav?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-03 Anmäld: 2011-02-03 Besvarad: 2011-02-08 Svar anmält: 2011-02-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-08)