Tillgången till fast telefoni på landsbygd och i glesbygd

Skriftlig fråga 2010/11:275 av Örnfjäder, Krister (S)

Örnfjäder, Krister (S)

den 2 februari

Fråga

2010/11:275 Tillgången till fast telefoni på landsbygd och i glesbygd

av Krister Örnfjäder (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

För att kunna vara företagare i dagens samhälle behöver man ha tillgång till bra kommunikationer.

En del av dessa kommunikationer är telefoni. Utan telefoni har man små möjligheter att kommunicera med sina kunder och på så sätt utveckla sin verksamhet.

I många delar av landet – främst i glesbygd och på landsbygd – finns det en stor oro för att den fasta telefonin ska försvinna, samtidigt som man inte kan vara säker på att det trådlösa alternativet fungerar tillfredsställande.

Jag vill därför fråga statsrådet vilka åtgärder hon har för avsikt att vidta för att säkerställa tillgången till telefoni på landsbygd och i glesbygd.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-02 Anmäld: 2011-02-02 Besvarad: 2011-02-09 Svar anmält: 2011-02-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-09)