Uppsalapendeln

Skriftlig fråga 2010/11:272 av Johnson, Jacob (V)

Johnson, Jacob (V)

den 1 februari

Fråga

2010/11:272 Uppsalapendeln

av Jacob Johnson (V)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

I dag ställdes åter Uppsalapendeln in i rusningstrafiken på morgonen. Vi är tusentals som pendlar mellan Uppsala och Stockholm varje dag. Tålamodet börjar ta slut för alla dessa pendlare som under hela vintern har fått dras med inställda tåg och fullpackade tåg med ståplats. Kravet på Uppsalapolitiker i riksdagen att göra något åt situationen ökar för varje inställt tåg.

Via mejl, insändarsidor, bloggar och på Facebook kommer denna frustration till tals.

Vänsterpartiet var det enda partiet i riksdagen som motsatte sig den privatisering och bolagisering av tågtrafiken som skett och som är en del av förklaringen till dagens tågkaos i stora delar av landet och också när det gäller Uppsalapendeln. Långsiktigt bör staten, regionerna och kommunerna återta ansvaret för och kontrollen över kollektivtrafiken, för att återskapa den helhet som systemet nu saknar.

Men nu ligger ansvaret hos den borgerliga regeringen och mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att pendlarna mellan Uppsala och Stockholm ska få den service de betalat för och har rätt att kräva?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-01 Anmäld: 2011-02-01 Besvarad: 2011-02-07 Svar anmält: 2011-02-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-07)