Postens miljöpolitik

Skriftlig fråga 2010/11:271 av Nilsson, Ingemar (S)

Nilsson, Ingemar (S)

den 1 februari

Fråga

2010/11:271 Postens miljöpolitik

av Ingemar Nilsson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Posten Norden AB har beslutat om en ny terminalstruktur, vilket bland annat innebär att paketterminalen i Ånge läggs ned i februari 2012. Den ska ersättas av depåer i Luleå, Umeå och Sundsvall.

Godset till Ånge har hittills levererats med tåg för vidarebefordran till hela Norrland. Nu flyttas det över till lastbil en lång tid framöver, eftersom kustjärnvägen inte är utbyggd förrän om minst tio år. Detta får naturligtvis omfattande konsekvenser för miljön.

Det är förvånande att ett av staten ägt bolag gör en sådan här förändring, utan att ta någon som helst hänsyn till de konsekvenser för miljön som beslutet innebär. Regeringen berömmer sig på andra håll för att arbeta för långsiktig och hållbar klimatpolitik, men detta verkar inte gälla verksamheten i de statligt ägda bolagen.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att även Posten Norden AB ska följa de klimatpolitiska ambitioner regering och riksdag har?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-01 Anmäld: 2011-02-01 Besvarad: 2011-02-09 Svar anmält: 2011-02-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-09)