Posten

Skriftlig fråga 2010/11:270 av Engle, Kerstin (S)

Engle, Kerstin (S)

den 1 februari

Fråga

2010/11:270 Posten

av Kerstin Engle (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

På senare tid har vi kunnat läsa i medierna att Posten tecknat avtal med landets tre största livsmedelskedjor.

För många innebär detta en försämrad service. Många mindre orter har övergetts av de stora livsmedelskedjorna och ortens butik har tagits över av fristående handlare. Dessa mister nu sina avtal med Posten. Det får negativa konsekvenser för många innevånare som nu måste ta bil eller buss till stan för att uträtta sina ärenden. Självklart får det också till följd att många butikers försäljning minskar.

Ett rimligt förhållningssätt måste vara att Posten ska vara till för svenska folket. Att Posten gynnar de stora livsmedelskedjorna på bekostnad av de små handlarna är det många som nu reagerar för. 

Servicen på småorter blir sämre, bilåkandet kommer att öka, vilket drabbar miljön och äldre utan bil drabbas kanske hårdast. Vi hör ofta att hela landet ska leva.

Nu är detta inte bara ett glesbygdsproblem. Även större orter drabbas av sämre service. I Stockholm försvinner 5 av Söders 15 postombud.

Det stadgas i postlagen att expeditions- och inlämningsställena ska ligga så tätt att användarnas behov beaktas. Vad detta innebär är inte exakt definierat.

Min fråga är vilka initiativ statsrådet är beredd att ta så att användarnas behov även i fortsättningen beaktas.

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2011-02-01 Inlämnad: 2011-02-01 Svar anmält: 2011-02-09 Besvarad: 2011-02-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-09)