Svensk vapenexport

Skriftlig fråga 2010/11:269 av Ceballos, Bodil (MP)

Ceballos, Bodil (MP)

den 31 januari

Fråga

2010/11:269 Svensk vapenexport

av Bodil Ceballos (MP)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Bilden utåt av svensk vapenexport är att svenska vapen endast säljs till ”säkra” länder som inte är i krig. Syftet med svensk vapenindustri är knappast längre i huvudsak att vi ska ha vapen för att försvara svenskt territorium. Snarare handlar det om att ha kvar de arbetstillfällen som nämnda industri ger i Sverige.

Sedan 2001 har försäljningen av svenska vapen fyrdubblats och vi är den näst största vapenleverantören i världen, sett till befolkningsmängd. Regeringen har inrättat en speciell myndighet för att främja vapenexport. Det kan inte anses vara förenligt med den svenska politiken för global utveckling. I synnerhet eftersom vi inte kan garantera att vapnen inte används i krig – som ju i för sig är vad vapen är till för – eller för att kränka de mänskliga rättigheterna. Svenska vapen dyker allt oftare upp i olika konflikter i världen.

TV4 har nu uppmärksammat oss på exemplet med den svenska fleschettgranaten – ett slags supergevär där en skur med små vassa pilar slungas ut och genomborrar alla mjuka mål i dess väg, och alla människor som står i vägen dödas. Dessa granater säljs till USA. Bara det att vi säljer vapen och ammunition till USA, som knappast kan anses vara ett land som inte är i krig, är anmärkningsvärt. Att det dessutom är en ammunition med nämnda egenskaper är inte bara anmärkningsvärt utan djupt omoraliskt.

Jag vill fråga utrikesministern om han avser att ta initiativ till att mänskliga rättigheter och striktare vapenexportkontroll sätts i första rummet snarare än svenska arbetstillfällen.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-01-31 Anmäld: 2011-02-01 Svar anmält: 2011-02-15 Besvarad: 2011-02-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-15)