Tillstånd till gruvdrift

Skriftlig fråga 2010/11:268 av Stenberg, Maria (S)

Stenberg, Maria (S)

den 31 januari

Fråga

2010/11:268 Tillstånd till gruvdrift

av Maria Stenberg (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Gruvdriften är ryggraden i den svenska basindustrin, som genererar landet stora exportinkomster och därmed är garanten för vår välfärd. Efterfrågan på järnmalm är mycket stor ute i världen och detta har gett anledning till att åter öppna tidigare olönsamma gruvor.

Så är det också i Svappavaara, där LKAB för snart ett år sedan öppnade malmbrytning på Gruvberget. LKAB har sedan tidigare tillstånd för gruvdrift i Svappavaara och har sökt nya tillstånd för de nya gruvorna, som också beviljats.

Nu har Naturvårdsverket överklagat miljödomstolens beslut om detta och vill att man gör en samlad miljöbedömning av hela verksamheten och överprövar tidigare tillstånd. Denna process har varit mycket tidskrävande. Skulle Miljööverdomstolen dra tillbaka miljödomstolens beslut, måste all verksamhet stoppas i väntan på den nya prövningen, vilket skulle dra ut på tiden ännu mer. Ett stopp skulle dessutom få omfattande konsekvenser för gruvnäringen och arbetstillfällen i Norrbotten, men även för hela landet genom minskade exportintäkter.

Gruvdriften har stor påverkan på omgivningen, varför det är självklart att en noggrann prövning av dess konsekvenser för miljön måste göras. Samtidigt måste regelsystemet förenklas så att tillstånd kan beviljas snabbare.

Avser närings- och energiministern att vidta åtgärder för att förenkla regelsystemet för tillståndsgivning beträffande gruvverksamheten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-01-31 Anmäld: 2011-02-01 Besvarad: 2011-02-09 Svar anmält: 2011-02-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-09)