Strategi för Arktis

Skriftlig fråga 2010/11:264 av Romson, Åsa (MP)

Romson, Åsa (MP)

den 28 januari

Fråga

2010/11:264 Strategi för Arktis

av Åsa Romson (MP)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Under de smältande isarna och i Arktis finns enorma tillgångar av olja, kol och fossil gas och andra värdefulla mineraler. Enligt uppskattningar kan det röra sig om 20–25 procent av jordens oupptäckta reserver av olja och fossil gas. Vi ser nu hur länder i denna region, bland andra våra grannar i både öst och väst, tävlar om dessa resurser. Ryssland, Kanada och Danmark gör anspråk på de resurser som ligger under havsbottnen. Vi ser också hur de multinationella oljebolagen tävlar om koncessioner, hur exploateringsfartygen och oljeriggarna flyttas allt längre norrut i takt med att iskanten förflyttas. I veckan blev det känt att BP avtalat till sig olje- och gastillgångar kring Nordpolen med det ryska bolaget Rosneft. En affär som anses driva fram hotet om storskalig exploatering av Arktis olja. Detta hotar också starkt de visioner om ett Arktis där fiske- och havsresurserna förvaltas hållbart och där området skyddas från militär kapprustning.

Sverige är ett av de länder kring polcirkeln som finns med centralt i de internationella diskussionerna kring hur Arktis stora naturresurser ska förvaltas. Sverige tillträder som ordförande i Arktiska rådet senare i vår och har därmed ett betydande inflytande för vilken inriktning de internationella diskussionerna om Arktis ska ta. Utrikesministern och regeringen har än så länge inte till riksdagen lagt fram någon sammanhållen agenda för detta viktiga uppdrag.

Min fråga är vilken strategi utrikesministern har för att få internationella regler som skyddar Arktis mot riskfylld och klimatovänlig exploatering av oljefyndigheter.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-01-28 Anmäld: 2011-01-28 Besvarad: 2011-02-07 Svar anmält: 2011-02-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-07)