Sveaskogs jaktarrenden

Skriftlig fråga 2010/11:263 av Sjöstedt, Jonas (V)

Sjöstedt, Jonas (V)

den 27 januari

Fråga

2010/11:263 Sveaskogs jaktarrenden

av Jonas Sjöstedt (V)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Statliga Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Inte minst dominerar Sveaskog som skogsägare i stora delar av norra Sverige. Det innebär att Sveaskog är den skogsägare som upplåter störst områden för jakt. Detta ger Sveaskog en prisledande ställning när det gäller jaktarrenden. När Sveaskog höjer priserna för jakt är det sannolikt att fler följer efter.

Under 2010 genomförde Sveaskog mycket kraftiga höjningar av arrendekostnaderna för att upplåta sin mark för jakt. För jaktlag som jagat på samma områden i årtionden uppstod plötsligt frågan om man skulle kunna fortsätta på grund av de ökade kostnaderna. För vissa jaktlag handlade det om mer än en fördubbling av arrendekostnaden.

Jakten har stor betydelse. Den är inte endast ett nöje utan framför allt älgjakten är en viktig del av hushållningen i glesbygd. Att hålla ned älgstammen har också betydelse för att minska viltolyckor i trafiken och minska skadorna på skogsplanteringen. Jakten är också en kultur och källa till gemenskap som av många jägare upplevs som höjdpunkter i tillvaron. Risken är att möjligheten till jakt begränsas till dem med bättre ekonomiska förutsättningar och att jakten därmed alltmer blir något för bättre bemedlade jaktturister, inte för jägare med lokal förankring.

Med anledning av detta frågar jag närings- och energiminister Maud Olofsson:

Avser närings- och energiministern att använda statens ägande av Sveaskog för att försäkra att bolagets policy för jaktarrenden inte innebär att möjligheterna till jakt för lokala jaktlag begränsas av att arrendekostnaden stiger kraftigt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-01-27 Anmäld: 2011-01-28 Besvarad: 2011-02-02 Svar anmält: 2011-02-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-02)