Mora tingsrätt

Skriftlig fråga 2010/11:262 av Runeson, Carin (S)

Runeson, Carin (S)

den 27 januari

Fråga

2010/11:262 Mora tingsrätt

av Carin Runeson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Enligt uppgift har Domstolsverket en ambition att koncentrera den dömande verksamheten i landet till en domstol per län. Detta innebär att Mora tingsrätt i Dalarna hotas av nedläggning, och att ett förslag kan komma som innebär att verksamheten flyttas till Falun, detta trots att tingsrätten i Mora är en av de domstolar som haft den största ökningen av antalet mål under senare år, med vad det innebär av resande. Mora tingsrätt är en viktig institution inte enbart för Mora kommun utan också för de omgivande kommunerna och för hela regionen.

Av flera skäl är det av stor vikt att tingsrätten inte flyttas från Mora. Dalarna är dessutom ett till ytan mycket stort län, och avstånd och tidsåtgång skulle bli oacceptabelt långa om all verksamhet förläggs till Falun. Risken för inställda mål skulle också öka. Befintlig domstolsbyggnad i Falun är nyligen ombyggd, för att ge mer plats åt Falu tingsrätt samt åt förvaltningsrätten. Något utrymme därutöver, Mora tingsrätts verksamhet, finns inte. En kostnadskrävande utbyggnad skulle därmed vara enda lokalmässiga alternativet.

Skälet till en eventuell avveckling av tingsrätten i Mora har angetts vara svårigheten att rekrytera kompetent personal, ett faktum som generellt sett under senare år gäller samtliga domstolar i landet. Frågan är dessutom närvarande och aktuell för ett stort antal arbetsgivare i landet.

Med hänvisning till ovanstående är min fråga till justitieministern:

Kommer justitieministern att aktivt medverka till att tingsrätten även fortsättningsvis finns kvar i Mora?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-01-27 Anmäld: 2011-01-28 Besvarad: 2011-02-02 Svar anmält: 2011-02-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-02)