Situationen för kommunikationerna och konsekvenser för näringslivet

Skriftlig fråga 2010/11:260 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 27 januari

Fråga

2010/11:260 Situationen för kommunikationerna och konsekvenser för näringslivet

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Fungerande kommunikationer är A och O för att den lokala och regionala arbetsmarknaden och näringslivet ska fungera. Kan inte arbetstagarna ta sig fram och tillbaka till sina arbeten kostar det samhället miljardbelopp. Det är inte rimligt att detta ska fortgå år ut och år in. Det måste finnas en beredskap från de bolag som bedriver person- och godstrafik för att förhindra att förseningar och andra problem uppstår. Krav måste ställas på en fungerande trafik.

I mitt hemlän Kronoberg har vi under året fått uppleva hur det lokala näringslivet drabbas negativt när kommunikationerna inte fungerar. Godstransporterna till och från länet har försenats och personalen har inte kunnat ta sig fram i tid.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att kommunikationer för de regionala och lokala arbetsmarknaderna och näringslivet ska fungera tillfredsställande?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-01-27 Anmäld: 2011-01-28 Besvarad: 2011-01-31 Svar anmält: 2011-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-31)