Köp av hyresfastigheter

Skriftlig fråga 2010/11:259 av Örnfjäder, Krister (S)

Örnfjäder, Krister (S)

den 27 januari

Fråga

2010/11:259 Köp av hyresfastigheter

av Krister Örnfjäder (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

1975 beslutade riksdagen att införa en lag som gällde köp av hyresfastigheter. Syftet med lagen var att stoppa oseriösa fastighetsägare från att köpa hyreshus. Denna lag är nu borttagen och motivet till denna borttagning var enligt justitieminister Beatrice Ask att den var svår att tillämpa och lätt att kringgå.

Nu kan vi tyvärr genom olika exempel se att det på hyresmarknaden finns alltför många fastighetsägare som inte sköter sina skyldigheter.

Vilka åtgärder avser statsrådet nu att vidta för att få en bättre situation på bostadsmarknaden när det gäller att ta ansvar för sina fastigheter gentemot hyresgästerna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-01-27 Anmäld: 2011-01-28 Besvarad: 2011-02-02 Svar anmält: 2011-02-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-02)