Tvångsskrivning i Norge

Skriftlig fråga 2010/11:257 av Nordén, Marie (S)

Nordén, Marie (S)

den 26 januari

Fråga

2010/11:257 Tvångsskrivning i Norge

av Marie Nordén (S)

till statsrådet Ewa Björling (M)

Norska skattemyndigheten har beslutat att alla som arbetar i Norge mer än 183 dygn på ett år ska folkbokföras i landet. Anledningen till detta är det i och för sig vällovliga syftet att förhindra förekomsten av falska identiteter, eftersom det hittills har varit enkelt att få tillfälliga norska personnummer.

Det finns tusentals svenskar, boende i kommunerna efter den norska gränsen, som arbetar i Norge. Det är dessutom numera rätt av Arbetsförmedlingen att anvisa en arbetslös person arbete i Norge. Om alla som bor i Sverige och arbetar i Norge nu blir tvångsskrivna i Norge, får det omfattande konsekvenser, bland annat för deras sociala trygghetssystem och rösträtt i kommunala val. Det strider på alla sätt mot deras medborgerliga rättigheter att själv få välja var de vill bo och därmed var de ska vara folkbokförda.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förhindra att svenskar boende i Sverige och med ett arbete i Norge tvångsskrivs i Norge?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-01-26 Anmäld: 2011-01-27 Besvarad: 2011-02-02 Svar anmält: 2011-02-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-02)